Profil    Firma byla založena v roce 1989 a zabývá se rotačním obráběním jako je:

Obrábíme ocel, dural, hliník, barevné kovy i plasty. Vyrábíme na přání zákazníka dle výkresové dokumentace s tolerovanou přesností. Materiál dodá zákazník nebo jej zajistíme sami.

Copyright © 2010 - Adolero